HET PLAN
     
 

Ruimte voor Maasdriel bundelt verschillende deelprojecten in de Maasuiterwaarden van gemeente Maasdriel. Binnen deze gemeente is Kerkdriel de grootste kern. Kerkdriel is een karakteristiek dorp aan de Maas; direct achter de dijk liggen de uitgestrekte uiterwaarden van de rivier.

Het plan Ruimte voor Maasdriel, de Zandmeren geeft deze bijzondere plaats een nieuw gezicht, met volop aandacht voor eigentijds wonen en aangenaam recreëren in de nieuwe natuur van een veranderend rivierenlandschap. De visie op de ontwikkeling van het plangebied is op de hiernaast toegevoegde tekening weergegeven.

De woonontwikkeling ter plaatse van het nieuwe Maasfront voor Kerkdriel wordt in de bestemmingsplanprocedure nader uitgewerkt. Het MER is daarbij kaderstellend en zal de besluitvorming over het bestemmingsplan en de benodigde vergunningen faciliteren. Een aantal sfeerbeelden en impressies van de mogelijkheden voor de woonontwik keling zijn hieronder weergegeven.

Ruimte voor Maasdriel
  Ruimte voor Maasdriel
 
 
Ruimte voor Maasdriel
  Ruimte voor Maasdriel
 
     
   
  © 2007 Spiegel Communicatie & Creatie